BerandaBlog
Tags: Perihal, situs, web

Perihal Situs Web

Kursus Desain Grafis DUMET School Un lloc web estatic es aquell que te pagines web emmagatzemades al servidor en el format que s'envia al navegador web del client. Esta principalment codificat en Hypertext Markup Language (HTML); Les fulles d'estil en cascada (CSS) s'utilitzen per controlar l'aparenca mes enlla de l'HTML basic. Les imatges s'utilitzen habitualment per a fer l'aspecte desitjat i com a part del contingut principal. L'audio o el video tambe es pot considerar contingut "estatic" si es reprodueix automaticament o generalment no es interactiu. Aquest tipus de lloc web sol mostrar la mateixa informacio a tots els visitants. Similar al lliurament d'un fullet impres a clients o clients, un lloc web estatic generalment proporcionara informacio uniforme i consistent durant un periode de temps prolongat. Encara que el propietari del lloc web pot fer actualitzacions periodicament, es un proces manual per editar el text, fotos i altres continguts i potser requereixi coneixements basics de disseny i programari del lloc web. Els formularis simples o exemples de marqueting de llocs web, com el lloc web classic, un lloc web de cinc pagines o un lloc web de fullets son sovint llocs web estatics, ja que presenten una informacio estatica predefinida a l'usuari. Aixo pot incloure informacio sobre una empresa i els seus productes i serveis a traves de text, fotos, animacions, audio / video i menus de navegacio. Perihal Situs Web

Perihal Situs Web Els llocs web estatics es poden editar mitjancant quatre grans categories de programari: editors de text, com el Bloc de notes o TextEdit, on el contingut i el marcat HTML es manipulen directament dins del programa editor; Els editors fora de linia de WYSIWYG, com Microsoft FrontPage i Adobe Dreamweaver (anteriorment Macromedia Dreamweaver), amb els quals el lloc s'edita mitjancant una interficie grafica d'usuari i el marcat HTML final es genera automaticament pel programari de l'editor; Editors en linia de WYSIWYG que creen una presentacio en linia rica en mitjans com a pagines web, widgets, intro, blocs i altres documents .; Els editors basats en plantilles com iWeb permeten als usuaris crear i pujar pagines web a un servidor web sense un coneixement HTML detallat, ja que trien una plantilla adequada des d'una paleta i afegeixen imatges i text a una manera de publicacio d'escriptori sense la manipulacio directa de HTML codi; i, els llocs web estatics encara poden utilitzar el costat del servidor inclos (SSI) com a comoditat d'edicio, com ara compartir una barra de menu comu a traves de moltes pagines. Com que el comportament del lloc al lector encara esta estatic, aquest no es considera un lloc dinamic. Perihal Situs Web

Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE

Ring ring